รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 167
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางชัฎชรี มริภัณณฎี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวประเสริฐพร นวพันธุ์ สพป.ตราด เขต 1
3 นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว สพป.ตาก เขต 1
4 นายวงประสิทธิ์ สังสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
5 นางดารุณี สาธร สพป.นครราชสีมา เขต 3
6 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
7 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว สพป.ตรัง เขต 1
8 นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี สพป.สงขลา เขต 2
9 นายสุริยา หมาดทิ้ง สพป.สตูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................