รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 198
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางรัชนีวรรณ จงเจริญ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
3 นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
4 นางปิยนันท์ ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
5 นางสาวจารุวรรณ ด้วงนอก โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 นายปิยะนันท์ ธิโสภา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2
7 นายเอกชัย จันทร์มี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1
8 นางปนัสยา รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
9 นางพนิตยาพร คงลำพูน โรงเรียนบ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................