รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 211
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางคนึงนิตย์ พิทักคีรี โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายพีระ ศรีมงคล โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
3 นายธวัชชัย อ่อนนุ่ม โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต 1
4 นางสาวนิภาลัย แรกข้าว โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2
5 นายมานพ ตั้งเพชรศิริพงษ์ โรงเรียนสระพระขมาดไพร สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 นางขนิตา จันปุ่ม โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.มุกดาหาร
7 นางจารุณี สุขประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
8 นางกัญญารัตน์ จันทร์นวล โรงเรียนวัดท่ายาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9 นายจรัสพงษ์ คงช่วย โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................