รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 089
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก
3 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สพป.ราชบุรี เขต 1
4 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1
5 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
6 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
7 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม สพป.บึงกาฬ
8 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................