รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 090
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท
2 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1
3 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
4 โรงเรียนบ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5 โรงเรียนห้วยหินลาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป.ตรัง เขต 2
7 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................