เปิดให้ลงทะเบียนประกวด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ในภาคเหนือ สามารถลงทะเบียนเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 เวลา 10:22 น.