ผู้เข้าประกวดที่ต้องการจองห้องพัก
    
โรงแรม หล่มสัก  ณัฐติรัตน์  แกรนด์  โฮเต็ล                                                
163/10 ถ.คชเสนีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์                             
โทรศัพท์ : 056-745021-6
โทรสาร   : 056-745-029

http://www.nattirathotel.com/contactus.html

 

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 16:46 น.