การลงทะเบียน Obec Awards ของการศึกษาพิเศษ
การลงทะเบียนสำหรับครูในโรงเรียนเรียนร่วม เมื่อเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ขอให้ครู/เขตฯ ได้ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : since-z@hotmail.com หรือ Fax : 053-357-177 เพื่อที่ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียน จะได้ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน เมื่อทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งข้อมูลแล้ว จะประกาศให้ทราบ สำหรับเตรียมการประกวดระดับภาคในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 20:46 น.