สรุปรายชื่่อผู้ส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน Obec Awards 56 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
เว็บไซต์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
http://anusan-deaf.ac.th/index.php/newandinformation/obec-awards-56
วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม 2556 เวลา 08:39 น.