สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ลำพูน เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ -1 - นายประเทือง วงศ์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 83 เข้าร่วม นายประยูร อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป.ลำพูน เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางปนัดดา สุทธสิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ -1 - นางกานต์สิรี คำธิตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 91 ทอง ชนะเลิศ นายประสิทธิ์ กะตะศิลา สพป.ลำพูน เขต 1
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 81 เข้าร่วม นางจอมขวัญ วิอุ่น สพป.ลำพูน เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.1 เงิน นางจุลี สร้อยญานะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1