สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุโขทัย เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 86.67 เงิน ชนะเลิศ นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป.สุโขทัย เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม นางบุญพลี ทองใบ โรงเรียนวัดทุ่ง สพป.สุโขทัย เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80.95 เข้าร่วม สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 78.52 เข้าร่วม นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป.สุโขทัย เขต 1