สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 96 ทอง ชนะเลิศ นางอรุณี บุญเกิด โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง นายราชัน มานะกิจ โรงเรียนริมวัง 2 สพป.เชียงราย เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 75.84 เข้าร่วม นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) สพป.เชียงราย เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.33 ทอง ชนะเลิศ นางนิตยา วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) สพป.เชียงราย เขต 2