สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 91.67 ทอง นายจักรคำ หวันแดง โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6