สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พิจิตร เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 81.81 เข้าร่วม นายจรัญ จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป.พิจิตร เขต 2
2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง ชนะเลิศ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี สพป.พิจิตร เขต 2
3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.23 ทอง ชนะเลิศ นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข สพป.พิจิตร เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสิวานันท์ สุวรรณพานิช โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป.พิจิตร เขต 2