สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 81 เข้าร่วม นางสาวบังอร ทองงามขำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 81 เข้าร่วม นางลำเจียก สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.พิษณุโลก เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 77.78 เข้าร่วม นางอุษา ชัยเสนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 88 เงิน นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 91.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางรติยาภรณ์ ทองเนียม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสุรกิต ศรีคำ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82 เข้าร่วม นางอัจฉรา อิ้มทับ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2