สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ - - - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชนตระการ ลีลา โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน นายมานิตย์ เรืองน้อย โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นางกาญจนันท์ ปาชม โรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางปัทมา ดวงศรี โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2