ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ บ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสุชาติ เอกปัชชา โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสมบูรณ์ อยู่นัด มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) สพป.สุโขทัย เขต 2 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายประเทือง ชมชื่น บ้านแม่เหียะสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 85 เงิน  
5 นางรับพรดี วัดมณี โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 85 เงิน  
6 นายมานิตย์ เรืองน้อย โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ