ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิรุณ บรรดิ บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสาธิต มากมี อนุบาลศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง  
5 นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 93.33 ทอง  
6 นางพัชรา วงศ์คำตัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2 92.66 ทอง  
7 นายจักรคำ หวันแดง ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 91.67 ทอง  
8 นายโอภาส ภูวนาทโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2 87.67 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ