ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 96.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายปริญญา สาระคนธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป.ลำพูน เขต 2 87.87 เงิน  
5 นายนายปรีชาชาญ อินทรชิต โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.แพร่ เขต 2 81.81 เข้าร่วม  
6 นายจรัญ จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป.พิจิตร เขต 2 81.81 เข้าร่วม  
7 นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์ บ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1 78.78 เข้าร่วม  
8 นายประวัติ ผันผาย เทพเสด็จวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 75.75 เข้าร่วม  
9 นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ รวมไทยพัฒนา 6 สพป.ตาก เขต 2 75.75 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ