ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางประนอม พรมมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวยุพดี ศิรินาม บ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ ชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ วัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 78.57 เข้าร่วม  
5 นางชัชรา รอดไพรี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 77.5 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ