ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางระเบียบ แก้ววรสูตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน สพป.อุทัยธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น บ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 83 เข้าร่วม  
3 นายประยูร อุ่นเรือน วัดสันต้นธง สพป.ลำพูน เขต 1 83 เข้าร่วม  
4 นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ด บ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 75 เข้าร่วม  
5 นางพจนีย์ ลุกจันทึก บ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2 67 เข้าร่วม  
6 นางสิญาพร พร้อมสัมพันธ์ บ้านวังอ้อ สพป.พิจิตร เขต 1 67 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ