ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางยุพิน ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 92.85 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางปนัดดา สุทธสิริ อนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายเอกชัย พันธุลี บ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวประสิตา สุขสำราญ โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4 89.75 เงิน  
5 นางสมหมาย กิจเกียรติ วัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 88.75 เงิน  
6 นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล บ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1 88.25 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ