ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางอุไรทิพย์ สวยสม บ้านฮวก สพป.พะเยา เขต 2 92.86 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางกาญจนา ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายชัยบุญ วงค์สอน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 85.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางญาณิศา ใจยาเก๋ แม่สอด สพป.ตาก เขต 2 50 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ