ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายชูชาติ นามกรณ์ บ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางน้ำค้าง สุขเกษม อุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางพรทิพย์ มูลประภา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวลำพรวน บัวเผียน บ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 87 เงิน  
5 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 86 เงิน  
6 นางสาววาสนา สาเลิศ ไทยรัฐวิทยา 61 (ห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ