ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางประไพ ขว้างไชย นายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 97.77 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางนงนุช ชุมภูเทพ ไทยราษฎร์คีรี สพป.ตาก เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสุรกิต ศรีคำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายสุรพล มั่นเหมาะ เทวัญอำนวยวิทย์ สพป.สุโขทัย เขต 2 84.44 เข้าร่วม  
5 นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) สพป.เชียงราย เขต 2 75.84 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ