ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายมานะ เดชเจริญ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายดนัยรัตน์ กาศเกษม โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางโสภา วงศ์ไชย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 88.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายถวัลย์ วงษาธุภาพ สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) 85.66 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ