ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิตยา วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) สพป.เชียงราย เขต 2 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ สาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางชนัญญา งามขำ บ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ บ้านพะละ สพป.ตาก เขต 2 90.33 ทอง  
5 นางฉัตรสินีย์ เหล่าสุนทรียา โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2 88.24 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ