ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย โรงเรียนหนองไผ่ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.85 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 88.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ลำพูน เขต 2 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายไพบูลย์ วงค์เมืองคำ บ้านบึงหล่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 83.33 เข้าร่วม  
5 สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1 80.95 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ