ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ สพป.สุโขทัย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสดศรี สุทธการ สพป.น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายสมคิด ศรีธร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง  
5 ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ