ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิศุทธิ์ หอมบุปผา บ้านท่าเกวียน สพป.ลำปาง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสายัณห์ จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสุทัน เนยมา บ้านไพรสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายต่อตระกูล วงศ์ตั้ง บ้านแม่ตาลน้อย สพป.ลำปาง เขต 1 80 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ