ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางนฤมล เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 96.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางมยุรี ศิริยานนท์ อนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางมณี เผือกใต้ อนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางมลชญา หินศรีสุวรรณ วัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 85.19 เงิน  
5 นางศรีวรรณ หมวกชา ชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎร์บำรุง) สพป.ตาก เขต 2 85.12 เงิน  
6 นางยุพิน ชำนาญ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1 81.48 เข้าร่วม  
7 นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ วัดบ้านแลง สพป.ลำปาง เขต 1 81.4 เข้าร่วม  
8 นางดวงหทัย โฉมวันดี โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 81.28 เข้าร่วม  
9 นางสาวบังอร ทองงามขำ บ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 81 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ