ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร สาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 92.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอัจฉรา คงอินทร์ บ้านพรหมมาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 91.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางชนากานต์ แปงพั๊วะ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 90.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางศศิธร เพชรทอง แม่สอด สพป.ตาก เขต 2 85.62 เงิน  
5 นางสุดารัตน์ ผุยคำพา วังพร้าววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 85.25 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ