ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุทิน บัวมั่น โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ บ้านแม่สละเหนือ สพป.ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสุภัทรา ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง  
5 นายสมเจตน์ ไปเร็ว อนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1 89 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ