การประกวด obec awards ของการศึกษาพิเศษ

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ของการศึกษาพิเศษให้สมัครภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้นและให้ส่งใบสมัครมายังEmail:ake_sarboy@hotmail.co.th

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 18:38 น.