สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายมนตรี อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
2 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.41 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายปราโมทย์ รัตนมงคล สพป.ภูเก็ต
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 84.84 เข้าร่วม นายวิวัฒน์ จักรทอง โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 66.67 เข้าร่วม นางน้ำอ้อย ชูช่วย โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป.ภูเก็ต
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 73.33 เข้าร่วม นางนงนภัส พิกุลผล โรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางปนัสยา รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
7 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต