สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ยะลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร สพป.ยะลา เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายบรรเทิง ละอองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นางสุภาพร จันทรัตน์ สพป.ยะลา เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96 ทอง ชนะเลิศ นายไอหยุ หมัดชูดชู โรงเรียนบ้านโต สพป.ยะลา เขต 3
6 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายวัชระ จันทรัตน์ สพป.ยะลา เขต 3