สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางวรรณี พุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 27.27 เข้าร่วม นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสมหมาย ทิพย์บุญทอง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป.ระนอง
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 43.14 เข้าร่วม นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.ระนอง