สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกอบขวัญ แดงบำรุง โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 78.79 เข้าร่วม นางณัฏฐนิช เลาะปนสา โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 77.78 เข้าร่วม นางอาภรณ์ เหมรัญ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.06 เงิน นางสาวสายพร พรหมเอียด โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป.สงขลา เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 22.22 เข้าร่วม นางสาวนับ บริกล โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 55.56 เข้าร่วม นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป.สงขลา เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 28.89 เข้าร่วม นางลิมปเลขา ไชยสาลี โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 90 ทอง ชนะเลิศ นายวิรศักดิ์ ปุสวิโร โรงเรียนวัดยางทอง สพป.สงขลา เขต 3
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 69.69 เข้าร่วม นายถนอม สุขคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางชนากานต์ ราชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป.สงขลา เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83.76 เข้าร่วม นางแก้วตา ทองบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 70.17 เข้าร่วม นางโสภิตา หมาดนุ้ย โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
13 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.11 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางณัฐญา ชนะภัย โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92 ทอง ชนะเลิศ นางนุชนาถ โสตโยม โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 3
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 72.98 เข้าร่วม นางชยานี เพ็ชรกาศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.54 ทอง ชนะเลิศ นางสารภี อ่อนรอด โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3