สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสมศรี แก้วทองมา โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 85.18 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสายใจ ศรียาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.สตูล
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 75.75 เข้าร่วม นายปริญญา ดำเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 97.44 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายสุริยา หมาดทิ้ง สพป.สตูล
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85 เงิน นางบีบีสัยมา โต๊ะยิ โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายจรัสพงษ์ คงช่วย โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 32.41 เข้าร่วม นางมนิตย์ แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล