สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายเชี่ยวชาญ คงสกุล โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางสุภางค์ เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่)