สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 66.66 เข้าร่วม นางอรชร ดำประสงค์ โรงเรียนบ้านนาเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 69.69 เข้าร่วม นายนัฐพล เพ็งเมือง โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 57.57 เข้าร่วม นายสิทธิโชคชัย ทองสม โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 73.33 เข้าร่วม นางสำอางค์ ขวดแก้ว โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคยฺ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2