สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางประไพ ยินเจริญ โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นายสุเทพ คงทอง โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3