สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.03 เงิน นายศิริ ช้างเผือก โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ -1 - นางวรางคณา รอดภัย โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 85.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสลิลทิพย์ ยันต์วิเศษ โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ -1 - นายเจียร ทองนุ่น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายไพโรจน์ โพถาวร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน ชนะเลิศ นางอรวรรณ พละบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวดารุณี บุญวิก โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4