ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัชชา บุญสิริธนา โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 90.91 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางกรรณิการ์ จงจิตร โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต สพป.ชุมพร เขต 2 87.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายบุญรัฐ หลักแหลม โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา 75.76 เข้าร่วม  
5 นางพรรณิภา ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านจิจิก สพป.ตรัง เขต 2 72.73 เข้าร่วม  
6 นางกัญญารัตน์ แรกรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 69.7 เข้าร่วม  
7 นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1 69.7 เข้าร่วม  
8 นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ โรงเรียนบ้านสวยศรี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.7 เข้าร่วม  
9 นายอภิชาติ ไชยรุต โรงเรียนบ้านเขาพนม สพป.พัทลุง เขต 1 66.67 เข้าร่วม  
10 นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่ 66.67 เข้าร่วม  
11 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านไสขาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.64 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ