ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมเดช ฤทธิ์คง บ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวชวาลา จินดาผ่อง โรงเรียนบ้านเกาะปุด สพป.ตรัง เขต 1 90.91 ทอง รับรางวัลระดับเหรีญทอง  
3 นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม โรงเรียนบ้านห้วยด่าน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.91 ทอง รับรางวัลระดับเหรีญทอง  
4 นางรวิวรรณ ธรรมรัต วัดแหลมปอ สพป.ชุมพร เขต 2 81.82 เข้าร่วม  
5 นางสาววิมาลา ทองหนู บ้านบางค้างคาว สพป.ตรัง เขต 2 72.73 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนนสูงสุด และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ (ที่ไม่ใช่สูงสุดของแต่ละด้าน)   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน