ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายบรรเทิง ละอองพันธ์ อนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3 90.9 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายภักดี เนื่องเยาว์ วัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.9 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
3 นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด วัดนาหมอบุญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 90.9 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
4 นายวิวัฒน์ จักรทอง บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต 84.84 เข้าร่วม  
5 นายปริญญา ดำเต๊ะ อนุบาลละงู สพป.สตูล 75.75 เข้าร่วม  
6 นายถนอม สุขคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 69.69 เข้าร่วม  
7 นายนัฐพล เพ็งเมือง โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 69.69 เข้าร่วม  
8 นายพรชัย จันทร์รงค์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 51.51 เข้าร่วม  
9 นายวิพัฒน์ ภัควนิตย์ บ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 39.39 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนนสูงสุด และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ (ที่ไม่ใช่สูงสุดของแต่ละด้าน)   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน