ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายศรัณย์ บัวทองเรือง โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1 96.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายไพโรจน์ โพถาวร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 87.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่ 60.6 เข้าร่วม  
5 นายสิทธิโชคชัย ทองสม โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 57.57 เข้าร่วม  
6 นางสาวสุธิดา คชรัตน์ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 48.48 เข้าร่วม  
7 นางจิราวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 36.36 เข้าร่วม  
8 นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง 27.27 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ