ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายประภาส พรหมแก้ว โรงเรียนปัญญาวุธ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) 90.9 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายประกอบ หาญณรงค์ หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) 84.85 เข้าร่วม  
3 นางฐิติมา นาครพัฒน์ พ่วงพรมครวิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) 84.85 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนนสูงสุด และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ (ที่ไม่ใช่สูงสุดของแต่ละด้าน)   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน