ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสารภี นาพิรุณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวอรอุมา ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา 100 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
3 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 100 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
4 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ อนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 96.97 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
5 นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ วัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 96.97 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
6 นางจารี อักษรรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 90.91 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนนสูงสุด และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ (ที่ไม่ใช่สูงสุดของแต่ละด้าน)   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน