ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.พังงา 90 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางเสาวลักษณ์ ไชยสิทธิ์ วัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
3 นางรสิตา พงษ์จีน บ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 86 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
4 นางชนากานต์ ราชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป.สงขลา เขต 3 85 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนนสูงสุด และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ (ที่ไม่ใช่สูงสุดของแต่ละด้าน)   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน